Coronavirus: Kiên quyết và Uyển chuyển

Tomas Pueyo | Tan Tran dịch

Bài viết này là phần tiếp theo của Coronavirus: Tại sao phải hành động ngay, một bài viết có hơn 40 triệu lượt xem và được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ cho thấy sự khẩn cấp của vấn đề virus corona.

Nguyên bản tiếng Anh: Coronavirus: The Hammer and the Dance

Tóm tắt: Các biện pháp mạnh mẽ để đối phó với virus corona mà chúng ta thực hiện hôm nay sẽ chỉ kéo dài một vài tuần, sẽ không đỉnh lây nhiễm, và nó có thể được thực hiện với một chi phí hợp lý cho xã hội, cứu được hàng triệu mạng sống.

Nguồn: Tomas Pueyo
Nguồn: Phân tích của Tomas Pueyo qua biểu đồ và dữ liệu từ Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ

Tác giả Tomas Pueyo: Thạc sĩ Kỹ sư. MBA Stanford. Cựu Tư vấn viên. Người tạo các ứng dụng lan truyền với hơn 20 triệu người dùng. Hiện đang dẫn đầu một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô @ Course Hero.

Dịch giả Tan Tran: Chuyên gia khoa học dữ liệu tốt nghiệp tiến sĩ thống kê, làm việc tại Rhode Island, Hoa Kỳ

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Tomas Pueyo (tác giả), Tan Tran (dịch giả), Coronavirus: Kiên quyết và Uyển chuyển | Medium | Mar 19, 2020.