Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ lật ngược án lệnh Roe vs Wade — bỏ quyền hoại thai

James Politi | DCVOnline

Phán quyết đột ngột của đa số thẩm phán bảo thủ ở TCPV Hoa kỳ xóa bỏ tiền lệ gần 50 năm

Nhứng người biểu tình phản đối bên ngoài Tối cao Pháp viện (TCPV) Hoa Kỳ ngqy sau khi TCPV xóa án lệnh Roe vs Wade. ALLISON SHELLEY FOR THE WALL STREET JOURNAL

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ án lệnh Roe vs Wade, quyết định pháp lý đã bảo vệ quyền hoại thai theo hiến pháp trong gần 50 năm, trong một phán quyết bất ngờ của đa số thẩm phán  bảo thủ của TCPVsẽ làm rung chuyển xã hội, chính trị và luật pháp Hoa Kỳ trong nhiều năm sắp tới.

Trong quyết định do Thẩm phán Samuel Alito viết, những thẩm phán bảo thủ ở TCPV ủng hộ luật tiểu bang ở Mississippi cấm phá thai sau 15 tuần. Họ còn đi xa hơn, cho rằng ánh lệnh Roe vs Wade năm 1973 đã được quyết định không đúng. Ba thẩm phán tự do của TCPV đã bất đồng quan điểm.

Thẩm phán TCPV Samuel Alito.ERIN SCHAFF/ASSOCIATED PRESS

Phán quyết của TCPV hôm nay là một trong những phán quyết được đoán trước từ nhiều năm qua — thậm chí còn hơn thế nữa sau khi bản dự thảo với ý kiến đa số thẩm phán báo trước quyết định cuối cùng xóa bỏ án lệnh Roe vs Wade được Politico công bố vào tháng 4, gây ra một cuộc điều tra rất bất thường tại TCPV về vụ rò rỉ.

Từ chối quyền phá thai theo hiến pháp, trên thực tế, TCPV đã bật đèn xanh cho chính quyền tiểu bang ban hành luật hạn chế phá thai như họ muốn. Một số tiểu bang do các thống đốc và quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thông qua luật với nhiều hạn chế hơn đối với việc phá thai sẽ tự động được áp dụng nếu Roe vs Wade bị xóa sổ.

Ý kiến bao quát về vụ Mississippi được có thể có được nhờ việc bổ nhiệm ba thẩm phán TCPV bảo thủ trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, những người đã được Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo xác nhận. Đa số thẩm phán bảo thủ của tòa án hiện nay mạnh đến mức có thể không cần ủng hộ của Chánh án John Roberts, người được coi là người bảo thủ ôn hòa hơn và vẫn chiếm ưu thế trong các phán quyết chính.

Đầu năm nay, Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo đã xác nhận Ketanji Brown Jackson, một người theo chủ nghĩa tự do được Joe Biden đề cử, là thẩm phán TCPV Mỹ. Vì bà ấy sẽ thay thế Stephen Breyer, một người theo chủ nghĩa tự do khác, nên việc bổ nhiệm Jackson sẽ không ảnh hưởng đến cán cân quyền lực ở tòa án.

Phán quyết của TCPV về việc phá thai được công bố khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng  trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 và có thể làm thay đổi động lực chính trị trong cuộc bỏ phiếu, mặc dù không rõ liệu nó có thể chế ngự  ảnh hưởng của mức lạm phát cao và nhận thức kinh tế của cử tri như một yếu tố hay không.

Với các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ phản đối việc xóa bỏ án lệnh Roe vs Wade, đảng Dân chủ hy vọng rằng phán quyết này sẽ gây ra sự phẫn nộ, huy động tần lớp cử tri của họ và thu hút những cử tri trung dung, những người coi quan điểm của đảng Cộng hòa về vấn đề này ngày càng cực đoan.

Nhưng những người theo Đảng Cộng hòa tin rằng sự thất vọng với cách quản trị nền kinh tế của Biden và giá sinh hoạt cao, đặc biệt đối với thực phẩm và xăng dầu, sẽ vẫn tiếp tục kéo dài và đem lại cho họ cơ hội tốt để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và thậm chí có thể cả Thượng viện.

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

Nguồn: US Supreme Court overturns Roe vs Wade in major blow to abortion rights | James Politi | Financial Times | January 24, 2022.