Đào Văn Chuyện “đi đêm” giữa Mỹ và Cộng sản Bắc Việt thì đã có nhiều, nhưng có câu chuyện về hồ sơ Hoa vạn thọ, người viết gọi là “sự kiện Marigold” 1966 đã được loan tải trên mạng từ …

Từ “giải pháp Bắc-Nam” 1963, đến “sự kiện Marigold” 1966 (P2) Read more »

Đào Văn Trước khi bàn về đề tài kể trên, xin lược qua các bản văn phổ biến nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai ông Diệm và ông Nhu dựa theo lời kể của các nhận …

Từ “giải pháp Bắc-Nam”* 1963, đến “sự kiện Marigold” 1966. (P1) Read more »

Merak Spielman | Trà Mi Cài hoa lên áo là một tập tục vay mượn 50 năm trước của Nhật Bản, thêu dệt vào nghi lễ của ngày tưởng nhớ tổ tiên; nhưng đến nay, dù bông cẩm chướng đã …

Những thay đổi trong truyền thống Phật giáo do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo Read more »

Le Minh Khai | Trà Mi dịch Trong bài trước tôi đã viết về ý niệm Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người Việt này rằng đã có một phân chia cổ đại ở châu Á giữa nhà nông …

Lúa Đông Nam Á và Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người Việt Read more »

Tu Nguyen Nói cách khác, RFA nên thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan và tận tụy. Để thực hành việc này, điều bắt buộc là RFA không được từ bỏ vai trò trung lập của mình và đảm …

Nguyễn Thanh Tú: Thư gởi GĐ điều hành đài RFA Read more »