Hoàng An Vĩnh Cuộc trao đổi qua đường dây nóng giữa ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng là lý do khiến Việt Nam đột ngột chấm dứt các hoạt động tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng …

Trung Quốc ép Việt Nam không được tưởng niệm Chiến tranh biên giới 1979? Read more »