1 Comment on “Thiện tai của một góc nhìn khác

 1. Góc nào cũng Việt nam thôi
  Cũng đất của Mẹ
  cũng Trời của Cha
  Góc nào sao không nhìn ra
  Phương Uyên đó

  Đinh Nguyên Kha sáng ngời
  Tuổi xuân dâng hiến cho đời
  Đẹp trang sử Việt

  đẹp người Việt nam
  Nhắn cùng bè lủ công an
  Đã làm phận chó, đừng than trách đời

  Sau này trở lại kiếp người

  Bao nhiêu ân oán cuộc đời tính sao ?
  Góc nhìn có lúc nhìn nhau

  Sống cho phải đạo mai sau lo gì