4 Comments on “Tư Sang sửa vó để đi chầu

 1. TMY xin phép làm kẻ mang hiệu kỳ đi trước hàng quân, rồi nhường cao kiến cho những vị chỉ huy trong đoàn quân. Thưa rằng:
  Trung Hoa vời / triệu / kêu / gọi… Vua nước Nam sang ngay, ngay, có chuyện cần.
  Số là, Hoàng đế Tập Cận Bình vừa mỹ du gặp Khe Sanh Ô Bá Mờ. Khi vừa về
  tới cấm thành,, bèn cho i-meo với ngài Sang tới gấp gấp.. ( mà không thèm vời bí thư… đảng Trọng làm chi; cũng không vời đồng chí X, vì X …hiểu rồi!)
  Theo thiên lý nhãn, xa vạn dặm, TMY tôi thấy, ông Vua Sang sẽ LÀM những cái gì
  mà Hoàng đế Tàu phải LÀM với Hoàng đế Mọi Da đỏ O bá mờ… Có cái sự OK
  Mỹ Tàu, vẫn căn cứ vô Thông Cáo Thượng Hải 1972 năm xưa…; cũng có chút chút
  Paris 1973 nữa, cùng tí ti cái Hoàng Sa là ” vật làm tin ” giữa Mỹ Hoa…
  Xin thưa, TMY tui từ ngay sau Paris 1973, hay sau Geneve 1954, đã dư hiểu
  vấn đề VN và Indochina là ” quốc tế,” it ra cũng là câu chuyện giữa Mỹ Tàu, chứ
  không thể hạn chế, thu hẹp vô giữa hai miền Nam Bắc nội bộ đâu… ( các ông tuyệt thực, không cần đến các ông đâu, mà…rách việc !).

 2. ” Mài sừng cho lắm cũng là trâu ”

  Có nhục nào hơn nhục đi chầu

  Đảng cộng bôi đen trang sử Việt

  Mà sao ta cứ mải nhìn nhau ?

 3. Bác Ba Bùi còn quên cho người đánh bóng cái lưỡi của Tư Sang. Nhớ đo xem nó dài bao nhiêu tấc trước khi Tư Sang đi. Bảo đãm sau khi đi cống trở về, cái lưỡi của hắn ta dài thêm mấy phân.

 4. Thưa :
  Từ những sự việc theo đó đồng chí X ba phen thoát nạn tươi cười,
  đến vụ ” Vũ này cả tiếng lại dài hơi,” hô hào Nghệ Tĩnh vùng dậy,
  ( mà không vùng vằng nổi! ) tới sự ông Bình kêu ông Sang tới cấm
  thành xơi vịt quay Bắc Kinh,
  TMY tui dám khẳng định rằng : ông Sang đi chầu.. .rìa kỳ này, sẽ
  có tin VUI cho Việt Nam nói chung, và tin BUỒN cho phe cánh của các
  ông Trọng và Vũ… ( Nhớ cho, làm tôi cho ông chủ Tàu, thì ông chủ
  Tàu sẽ bắt tay với ông chủ Mỹ trên cái đầu …chư hầu của mình).
  TMY tôi nhìn qua nắng ban mai, thấy có sự khởi đầu đề kết thúc.