1 Comment on “Bình Ngô Đại Cáo Hồ

 1. Sang, Dũng, Trọng, Hùng
  Hèn, Ác, Lú, Ngu
  Bốn thằng Hán nô
  Cúi đầu quì gối
  Dâng nước Việt xi(a)nh
  Lên Tập Cận Bình
  Thằng chệt khoái chí
  Hẩu la, hẩu lớ
  cắt mẹ nước Nam
  làm thành ba khúc
  Khúc đầu Giao Chì
  Khúc giửa Chiêm Thành
  Khúc cuối Phù Nam
  Còn gì nước Việt!