Radio Hồn Việt phỏng vấn Jonathan London

Quốc Việt & Jonathan London

JL200x200Phỏng vấn với Radio Hồn Việt, Melbourne (Úc), thực hiện Ngày 3, Tháng 11, 2013, dài 23:57 phút, toàn tiếng Việt, nội dung khá chuẩn. Mời các bạn bấm vào đường dẫn (hyperlink) phía dưới để nghe (Ghi âm dài 23 phút)

G.S.  Jonathan London trong phòng thu âm của Radio Hồn Việt, Australia
G.S.-Blogger Jonathan London trong phòng thu âm của Radio Hồn Việt, Australia

Bấm vào đường dẫn để nghe Phỏng vấn với Rađiô Hồn Việt (Úc), Phần I/II

Jonathan London (đứng giũa) và khối nhân sự của Radio Hồn Việt và ký giả Quốc Việt (bên phải).
Jonathan London (đứng giữa) và khối nhân sự của Radio Hồn Việt với ký giả Quốc Việt (bên phải) cùng tác giả Kiều Tiến Dũng (bên trái).

Nguồn: Blog Xin Lỗi Ông Jonathan London và Radio Hồn Việt.