Quá khứ và tương lai – Phỏng vấn với Radio Hồn Việt (phần kết)

Jonathan London

JL3Phỏng vấn với rađiô Hồn Việt, Melbourne (Úc), thực hiện Ngày 3, Tháng 11, 2013, dài 22 phút, toàn tiếng Việt.

Jonathan London tại Hà Nội. Nguồn JL/
Jonathan London tại Hà Nội. Nguồn JL/

Mời các bạn click vào đường dẫn để nghe … Phần kết  của phỏng vấn.


Nguồn: Blog Xin Lỗi Ông Jonathan London và Radio Hồn Việt.