Công an Việt Nam sách nhiễu tổ chức Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam

TV Đức Mẹ

hrCông an nước CHXHCN Việt Nam sách nhiễu, ngăn cản tổ chức Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam trong buổi ra mắt ngày Quốc tế Nhân Quyền, 10 tháng 12, 2013.

Ngày Nhân quyề thế giớ 2013 tại chùa. Ảnh: ducme.tv
Ngày Nhân quyền Thế giới 2013 tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn. Ảnh: ducme.tv

 


Nguồn: Chương trình Cà Phê Tối ducme.tv. 10/12/2013