Chào mừng Mạng lưới Blogger Việt Nam

Jonathan London

blogger1Ông Jonathan London, viết ở http://blog.jonathanlondon.net/ và  trang Xin lỗi Ông, đọc lời chào mừng Mạn lưới Blogger Việt Nam nhân ngày Nhâ quyền Quốc tế, 10/12/2013.

Nguồn: Mạng lưới Blogger Việt Nam
Nguồn: Mạng lưới Blogger Việt Nam

Các bạn thân mến,

Tôi vô cùng vinh hạnh được tham gia với các bạn nhân dịp thành lập Mạng lưới Blogger Việt Nam. Dĩ nhiên không phải là trùng hợp khi chúng ta chào mừng sự ra đời của Mạng lưới Blogger Việt Nam nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do lập hội và hội họp nằm trong  số những quyền căn bản nhất của tất cả các nhân quyền. Thế nhưng người Việt Nam vẫn chưa được hưởng những quyền tự do này.

Là những công dân của một quốc gia không chỉ đã ký Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền mà còn có nhà nước giữ một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhân dân Việt Nam đương nhiên được bảo đảm trọn vẹn các quyền này.

Vì lý do này, việc thành lập Mạng lưới Blogger Việt Nam là một bước tiến quan trọng cho Việt Nam và trong chiến dịch đấu tranh vì nhân quyền ở Việt Nam.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do lập hội không phải là các giá trị chống nhà nước hay chống đảng. Mà chúng cũng không chống chủ nghĩa xã hội. Chúng là các giá trị của nhân loại cổ xúy bình đẳng xã hội và trách nhiệm giải trình, và là những giá trị mà tất cả chúng ta đều nên ủng hộ.

Việt Nam sẽ có lợi rất nhiều từ một nền báo chí tự do thực sự. Một bước quan trọng theo hướng đó là người Việt phải áp dụng nhân quyền này vào thực tế. Dĩ nhiên đây chính là điều mà Mạng lưới Blogger Việt Nam quyết tâm thực hiện.

Tự do ngôn luận, và tự do lập hội là những nhân quyền bất khả xâm phạm. Tôi hy vọng và kỳ vọng rằng việc thành lập Mạng lưới Blogger Việt Nam sẽ đánh dấu bước đầu tiên trong một loạt những bước để tiến đến một nước Việt Nam tự do. Vì chỉ với tự do thực sự thì sự độc lập của đất nước mới thực sự có ý nghĩa.

Jonathan Đ. London


Nguồn: Xin lỗi Ông. Jonathan London, 11/12/2013.