Tưởng niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974 – 19/1/2014)

Seafree

1Hàng năm, chúng ta tưởng niệm ngày 19/1, không chỉ vì tưởng nhớ 74 anh hùng vị quốc vong thân mà còn để cùng nhau chia sẻ nỗi đau của một phần đất Tổ bị cắt lìa khỏi cơ thể Mẹ Việt Nam. Đừng quên!

Nguồn: Facebook
Nguồn: Facebook

Bốn mươi năm đã qua, người Việt không bao giờ quên phần đất thiêng liêng của Cha Ông bao đời gầy dựng, vẫn đang nằm trong tay quân cướp nước. Ngày nào chưa lấy lại được Hoàng Sa, mỗi người dân còn mang trong mình dòng máu Việt đều có một phần trách nhiệm về bổn phận công dân chưa làm tròn.

Hộ tống hạm Nhật Tảo vĩnh viễn nằm lại nơi vùng biên xa nước mặn, như là một chứng tích lịch sử cho tinh thần xả thân vì Tổ Quốc của hạm trưởng Ngụy Văn Thà, hạm phó Nguyễn Thành Trí cùng với 72 tử sĩ Hoàng Sa.
Hàng năm, chúng ta tưởng niệm ngày 19/1, không chỉ vì tưởng nhớ 74 anh hùng vị quốc vong thân mà còn để cùng nhau chia sẻ nỗi đau của một phần đất Tổ bị cắt lìa khỏi cơ thể Mẹ Việt Nam. Đừng quên!


Nguồn: Tưởng niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974 – 19/1/2014). Viet Man. Facebook 14/1/2014.