Giấc Mơ Lãnh Tụ | eBook

DCVOnline | eBook

“Chiếm được chính quyền, CS không dùng ông nữa đâu! Ðừng mơ ước, nếu có thể, ông nên ra đi thì hơn.”— Thích Đôn Hậu.

Quân nhân và dân chúng chào đón Thượng tọa Thích Trí Quang đến Đà Nẵng để yêu cầu phật tử ngưng biểu tình chống chính phủ. Hình: UPI/Vo Thanh Son

Sau khi CS chiếm miền Nam VN, Thượng Tọa Thích Trí Quang vẫn ở lại chùa Ấn Quang để “tu học và dịch sách”, không tiếp khách hay làm chánh trị gì nữa. Thượng Tọa Thích Trí Quang vẫn không hở môi hay hô hào tranh đấu gì nữa mặc dầu Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị chính quyền CS giải tán (1981), mặc cho CS đày ải, chém giết tăng ni, thi hành chính sách độc tài khát máu. Ông không còn nói năng gì khi lớp lớp sư sải tự thiêu hay bị đuổi ra khỏi chùa. Ông không còn đem bàn thờ Phật xuống đường…

Giấc mơ lãnh tụ

Bản điện tử Giấc Mơ Lãnh Tụ do DCVOnline.net hiệu đính, trình bày (copyediting), minh họa và ghi vài cước chú là một tài liệu về một nhân vật lịch sử Việt Nam cận đại, có ảnh hưởng không ít đến vận mệnh miền Nam Việt Nam dưới hai thời Đệ I và Đệ II Cộng hòa. Đây là một tài liệu rất nhiều dữ kiện lẫn quan điểm riêng của người viết.

Người đọc quan tâm về chủ đề này có thể đọc và tham khảo thêm những tác giả khác, điển hình là

  1. Frank McCulloch and James Wilde qua bài phỏng vấn tựa đề, “A Talk With Thich Tri Quang” đăng trên tạp chí TIME ngày 22 tháng 4, năm 1966.
  2. Adam Roberts, “The Buddhists, the War, and the Vietcong”, The World Today, Vol. 22, No. 5 (May, 1966), pp. 214-222.
  3. Topmiller, Robert. “The Lotus Unleashed: The Buddhist Peace Movement in South Vietnam”. University of Kentucky Press, 2002.
  4. Thich Tri Quang And Buddhist Political Objectives In South Vietnam”, 20 April 1966– CIA, Approved For Release 2004/01/15, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80B01676R000100050011-6.pdf
  5. “The Buddhists in South Vietnam”, 28 June 1963 – CIA, Approved For Release 2006/12/16 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79-00927A004100030002-4.pdf
  6. Mark Moyar, “Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War”, Modern Asian Studies, Vol. 38, No. 4 (Oct., 2004), pp. 749-784.
  7. James McAllister, “‘Only Religions Count in Vietnam’: Thich Tri Quang and the Vietnam War”, Modern Asian Studies, Vol. 42, No. 4 (Jul., 2008), pp. 751-782.
  8. Edward Miller, Religious Revival and the Politics of Nation Building: Reinterpreting the 1963 ‘Buddhist crisis’ in South Vietnam”, Modern Asian Studies, June 2015. Pp 1-60.
  9. Jordan Baskerville, “Buddhist Studies in Vietnam: Some Thoughts on Current and Future Directions”, Kyoto Review of South East Asia, issue 19, https://kyotoreview.org/issue-19/buddhist-studies-vietnam/
  10. Loạt bài “Sư chính trị” đăng trên DCVOnlinne 11-13/11/2019 do Trần Hải dịch từ “Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War” của Mark Moyar, đăng trên Modern Asian Studies 38, 4 (2004) pp. 749–784.