Thiên Chúa Giáo ở miền Nam Việt Nam, Tay sai của Đế quốc? | eBook

DCVOnline | eBook

“Thiên Chúa Giáo ở miền Nam Việt Nam, Tay sai của Đế quốc?” do Trà Mi dịch từ “Tools of Empire? Vietnamese Catholics in South Vietnam”, của Van Nguyen-Marshall, một luận văn đăng trên Journal of the Canadian Historical Association. Volume 20, Numéro 2, 2009, p. 138–159. All rights reserved / Tous droits réservés © The Canadian Historical Association / La Société historique du Canada, 2010.

Giáo dân Kitô giáo xuống tầu di cư vào Nam (1955). Nguồn: Hải Quân Mỹ.

Luận văn này cũng cho thấy mặc dù cùng chia sẻ những mục tiêu và quan điểm chính trị tương tự với chính phủ Hoa Kỳ, giới lãnh đạo và phong trào Thiên Chúa giáo chống cộng sản không phải là những công cụ bị động, bị chính phủ nước ngoài thao túng. Ngược lại, họ là những người vận động linh hoạt và những chính trị gia đã bỏ nhiều công sức để tạo ra liên minh chiến lược hầu đạt được mục tiêu chính trị mà họ đã xác định: duy trì một miền Nam không cộng sản và không tạo ra sự lệ thuộc vào quyền lực thuộc địa mới của Mỹ.

Bài đã đăng lần đầu trên DCVOnline ngày 26-27/09/2017. Bản điện tử do DCVOnline.net hiệu đính, trình bày (copyediting).

© 2017-2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Van Nguyen-Marshall, “Tools of Empire? Vietnamese Catholics in South Vietnam”. Un article de la revue Journal of the Canadian Historical Association. Volume 20, Numéro 2, 2009, p. 138–159. All rights reserved / Tous droits réservés © The Canadian Historical Association / La Société historique du Canada, 2010.