Jonathan London Tối hôm qua tôi cùng với vài người khác đã được đài BBC Tiếng Việt mời tham gia một bàn tròn với chủ đề “Việt Nam đóng góp gì cho nhân loại?” Ban đầu chương trình có ý …

Khảo sát GCI mà xếp hàng Việt Nam gần chót đóng góp gì cho nhân loại? Read more »