DCVOnline – Tiếp theo là bài “Cuộc chiến không cân sức giữa học giả Việt Nam và Trung Quốc”, của tác giả Phạm Đoan Trang, đã đăng trên Tuần Việt Nam vào ngày 16/3/2009, một ngày trước hội thảo quốc …

“Việt Nam – Trung Hoa, …Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!” (2) Read more »