Joshua Kurlantzick – Điểm sách | Trà Mi Đây là cuốn sách một tập hay nhất về lịch sử cận đại Việt Nam bằng tiếng Anh. Nó đập đổ nhiều huyền thoại, và đặt câu hỏi về tương lai chính trị …

Về cuốn Lịch sử Việt Nam hiện đại của Christopher Goscha Read more »