Paul Semel | Trà Mi dịch “Saigon Calling” thực sự đã chuyển tải ý nghĩa như một tín hiệu SOS của chúng tôi, những người Việt Nam không  Cộng sản, gửi đến thế giới phương Tây. Một thông điệp của …

Phỏng vấn tác giả “Saigon Calling”, hoạ sĩ Marcelino Truong Read more »