Nguyễn Thanh Tú Theo sự hiểu biết của tôi, các hợp đồng lao động của một số nhân viên RFA, những người cần được điều tra, sẽ kết thúc vào tháng tới. Tôi e rằng RFA đang “bế quan tỏa cảng” …

Nguyễn Thanh Tú | Thư gởi HĐQT Phát thanh Truyền hình Mỹ (BBG) Read more »