Carl Thayer | Trà Mi lược dịch Ngày 15 tháng Bẩy Trung Quốc thông báo rút giàn khoan dầu khổng lồ Hải Dương Thạch Du 981 (HYSY-981) sau khi đã hoàn thành các hoạt động thăm dò dầu khí và …

4 lý do Trung Quốc rút giàn khoan HYSY-981 sớm hơn dự định Read more »

DCVOnline | Tin Reuters THƯỢNG HẢI – Giàn khoan HS-981 của Trung Quốc ở vùng quần đảo Hoàng Sa hiện đang có tranh chấp trên Biển Đông tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt,” Tân Hoa Xã cho …

Giàn khoan HS-981 tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt” ở Biển Đông Read more »

Jonathan London Tối hôm qua tôi cùng với vài người khác đã được đài BBC Tiếng Việt mời tham gia một bàn tròn với chủ đề “Việt Nam đóng góp gì cho nhân loại?” Ban đầu chương trình có ý …

Khảo sát GCI mà xếp hàng Việt Nam gần chót đóng góp gì cho nhân loại? Read more »