Trương Nhân Tuấn Về chủ quyền, qua những tài liệu lịch sử và pháp lý của nhà nước tiền nhiệm VN Dân chủ Cộng hòa, nhà nước Việt Nam đã (mặc nhiên) nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc tại …

Từ việc mất Hoàng Sa đến vấn đề phân định hải phận ngoài cửa vịnh Bắc Việt Read more »