DCVOnline tổng hợp  WASHINGTON (15 Tháng 5, 2014) – Giới lãnh đạo quân sự của Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về các chủ đề họ đồng ý với nhau – như Bắc Hàn – và các vấn đề …

Tướng hai nước gặp nhau để tăng cường quan hệ quân sự Mỹ-Trung Read more »

DCVOnline (Tin Reuters – Hồ Bình Minh và Manuel Mogato) (Reuters) – Hàng ngàn người Việt Nam đốt các nhà máy nước ngoài và nổi cơn thịnh nộ trong các khu công nghiệp ở miền nam Việt Nam như những …

Quần chúng đốt các nhà máy nước ngoài trong cuộc bạo loạn chống Trung Quốc Read more »

Đặng Ngữ Thuần hóa là quá trình mà trong đó loài người thông qua việc sử dụng chọn lọc nhân tạo một số loài thực vật và động vật hoang dã hoặc trở thành lương thực – thực phẩm dự …

Nhã Thuyên, Lê Thăng Long & những người “Trotsky”… Read more »