Đặng Ngữ Thuần hóa là quá trình mà trong đó loài người thông qua việc sử dụng chọn lọc nhân tạo một số loài thực vật và động vật hoang dã hoặc trở thành lương thực – thực phẩm dự …

Nhã Thuyên, Lê Thăng Long & những người “Trotsky”… Read more »