Logo ngày nhân quyền ở Việt Nam

Babui

babui_09122015

 

Logo ngày nhân quyền ở Việt Nam. Tranh Babui.
Logo ngày nhân quyền ở Việt Nam. Tranh Babui.
Please follow and like us: