Đại hội ly tách của đảng chuột Ba Đình

Babui

Babbui_14012016

 

Dai hoi ly tach cua dang chuot Ba Dinh. Tranh Babui.
Đại hội ly tách của đảng chuột Ba Đình. Tranh Babui.

 

Please follow and like us: