Khi âm nhạc bị ngăn sông cấm chợ

Babui

 

Khi âm nhạc bị ngăn sông cấm chợ. Tranh Babui.

 

 

PDF24    Send article as PDF