Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

The WHITE HOUSEPRESIDENT DONALD J. TRUMP

12:30 PM  5/31/2017: Tổng thống Mỹ Donald J. Trump chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam […]

3:20 PM: Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Toà Bạch Ốc.