Trọng Lú giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Babui

Trọng Lú giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Babui