Lò đang nóng nhưng sắp hết củi

Babui

Lò đang nóng nhưng sắp hết củi. Tranh Babui.

 

 

en.pdf24.org    Send article as PDF