Bò Trọng Lú đến Pháp cười cầu tài

Babui

Bò Trọng Lú đến Pháp cười cầu tài. Tranh Babui.

 

 

 

PDF24    Send article as PDF