Món nghề của đảng

Babui

 

Món nghề của đảng. Tranh Babui.