Thư Nguyễn Thanh Tú gởi DB Laura Sánchez

Tú Nguyễn | Nguyễn Thanh Tú

silhouette-illustration-of-a-gangster_189441056Nói trắng ra, thái độ và hành động của Bà vô hình chung góp phần vào một âm mưu gian lận và lạm dụng công quỹ Liên Bang, lũng đoạn chính sách quốc gia, … In plain English, your conduct and action imply a conspiracy to racketeer federal money, influence federal policies, and corrupt a Congressional office…

rico
Nguồn: http://claims-management.theclm.org/

 

Tu Nguyen
3310 N. Braeswood
Houston, Texas 77025

February 5th, 2016

The Honorable Loretta L. Sánchez
C/O: Chief of Staff –
Jennifer Alvarez Warburton
Room: 1211 Longworth House Office Building
Washington, DC 20515Dear

Representative Sánchez:

I’m writing to confirm our ongoing via email and phone conversations. As a matter of fact, your office informed me that your agent, Carlos Urquiza, will be calling me today. I have brought up the issue of RICO with you last week. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, commonly referred to as the RICO Act or simply RICO 18 U.S.C. ch. 96 as 18 U.S.C. §§ 1961–1968., is a United States federal law that provides for extended criminal penalties and a civil cause of action for acts performed as part of an ongoing criminal organization.

Although, you conveyed to me that you know what RICO is, I’m not sure you understand the fundamental principles application or the magnitude implication of your action(s) here. Other then the ongoing investigations by ProPublica and CPJ (The Committee to Protect Journalists) into my father’s (Dam Phong Nguyen) and the deaths (4) of his colleagues, your action/inaction has a major RICO implication here.

Your close connections and long-term support for Viet Tan, an organization that is being accused by the mainstream media and the FBI, its former leaders, of terrorist activities allows them to use it as a PR tool to legitimize their criminal enterprise to the people in Vietnam and some among the Vietnamese diaspora that Viet Tan is well connected politically. Your staffs’ continuation of accepting contributions from Viet Tan’s leaders and its members is sending the message that you condone and support Viet Tan’s criminal activities. This will discourage potential witnesses to come forth as they wrongly believe that Viet Tan is protected by the U.S. Government and therefore enjoys immunity.

In plain English, your conduct and action imply a conspiracy to racketeer federal money, influence federal policies, and corrupt a Congressional office particularly so as to conduct activities that are harmful and violate human rights and undermine American values.

In addition, as you are investigating allegations made in my two previous letters, you may also want to look into the secretive and intimate working relationship between Saigon Broadcasting Television Network (SBTN) and Viet Tan. According to reliable sources, there is the possibility that Viet Tan owns shares of SBTN, has two of its long-time members posing as senior staff of SBTN, in addition to some 18 other Viet Tan members that work at SBTN in different capacities. The two known prominent Viet Tan party members are Ms. Trinity Hong Thuan Pham and Mr. Steven Bao Mai.

Free airtime may constitute direct/indirect campaign contributions. Thus, you may want to review all the interviews offered by SBTN for your past and present election campaigns. It’s critical for the integrity of the American political and electoral systems to not be perceived as being overtly or covertly influenced by an organization that is widely believed and publicly alleged to have conducted terrorist activities on American soil. It is like Vito Corleone or the Corleone’s families (the Godfather) having vested interests in the likes of ABC, NBC, CBS and Fox.

I look forward to the findings of your investigation.

Sincerely,
TÚ NGUYỄN

Son of a father killed in pursuit of truth and justice through journalists

February 5th, 2016

The Honorable Loretta L. Sánchez
C/O: Chief of Staff –
Jennifer Alvarez Warburton
Room: 1211 Longworth House Office Building
Washington, DC 20515

Thưa Bà Dân Biểu Sanchez:

Tôi viết thư này để xác nhận việc trao đổi đang diễn ra bằng email và điện thoại giữa tôi với văn phòng của Bà. Quả vậy, văn phòng của Bà cho tôi biết là một nhân viên của Bà, Ông Carlos Urquiza, sẽ gọi điện thoại cho tôi nội trong ngày hôm nay.

Tôi đã nêu vấn đề Luật RICO với Bà vào tuần trước. Đạo Luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Luật về các Tổ Chức Gian Lận, Lũng Đoạn và Hủ Hoá), được gọi tắt là Luật RICO (18 U.S.C. ch. 96 as 18 U.S.C. §§ 1961–1968) là luật Liên Bang cho phép sự trừng phạt nới rộng về hình sự và việc kiện dân sự đối với những hành vi liên quan đến một tổ chức tội phạm.

Bà có cho tôi biết rằng bà biết về RICO, tuy nhiên tôi không chắc rằng bà hiểu rõ những nguyên tắc căn bản trong luật RICO áp dụng như thế nào vào trường hợp mà tôi nói đến hoặc mức độ trầm trọng của nó. Ngoài các cuộc điều tra đang tiếp diễn của ProPublica và Uỷ Ban Bảo Vệ Ký Giả CPJ về cái chết của cha của tôi, ký giả Đạm Phong, và cái chết của 4 đồng nghiệp của Ông, việc Bà hành động hay không hành động sẽ có tác động đến cách áp dụng luật RICO.

Sự liên hệ mật thiết và ủng hộ lâu năm của Bà đối với đảng Việt Tân, một tổ chức đang bị truyền thông giòng chính và cơ quan FBI cáo buộc một số cựu thủ lĩnh của họ là nhúng tay vào các hành vi khủng bố, cho phép họ dùng đó làm công cụ tuyên truyền; Điều này, theo cách nhìn của cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại và người dân Việt Nam ở trong nước, khiến các hoạt động khủng bố của họ là chính đáng, nhờ họ có quen biết rộng trong guồng máy chính trị Hoa Kỳ. Khi cuộc vận động tranh cử của Bà tiếp tục nhận tiền đóng góp của giới lãnh đạo và đảng viên Việt Tân, thì điều này đang gởi đi thông điệp rằng Bà dung túng và ủng hộ các hành vi tội phạm của Việt Tân. Việc này sẽ làm nản lòng những ai có thể làm nhân chứng để bước ra làm nhân chứng vì họ hiểu sai lầm rằng Việt Tân đang được chính quyền Hoa Kỳ bảo vệ, và do đó được hưởng sự miễn truy tố.

Nói trắng ra, thái độ và hành động của Bà vô hình chung góp phần vào một âm mưu gian lận và lạm dụng công quỹ Liên Bang, lũng đoạn chính sách quốc gia, và hủ hoá một văn phòng Quốc Hội để thực hiện những hành động mang tính cách tai hại, vi phạm nhân quyền và phản lại các giá trị của Hoa Kỳ.

Thêm vào đó, khi Bà điều tra các lời cáo buộc đã được nêu ra trong hai bức thư trước đây của tôi thì Bà cũng nên xem xét quan hệ hợp tác giấu giếm nhưng thắm thiết giữa đài truyền hình SBTN và Việt Tân. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, có thể người của Việt Tân có hùn vốn trong SBTN, và có ít ra hai đảng viên kỳ cựu đang làm việc trong SBTN, chưa kể khoảng 18 đảng viên hay cảm tình viên của Việt Tân đang hợp tác với SBTN trong những nhiệm vụ khác nhau. Hai đảng viên kỳ cựu của Việt Tân đang làm việc ở SBTN là Cô Trinity Hồng Thuận Phạm và Ông Steven Mai Hữu Bảo.

Được sử dụng miễn phí làn sóng truyền hình có thể được xem là nhận sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp cho quỹ tranh cử. Như vậy, Bà nên rà soát lại tất cả những cuộc phỏng vấn với SBTN trong những kỳ tranh cử trước đây và hiện nay. Vô cùng quan trọng cho sự chân chính của nền chính trị và hệ thống bầu cử Hoa Kỳ là Bà không để bị ngộ nhận rằng đang chịu ảnh hưởng, một cách thầm kín hay lộ liễu, bởi một tổ chức đang bị tình nghi bởi nhiều người và bị công khai cáo buộc là đã từng hoạt động khủng bố ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Điều này không khác gì với trường hợp tỉ như Vito Corleone hoặc các gia đình trong giòng họ Corleone (Bố Già) có phần hùn trong các đài truyền hình ABC, NBC, CBS và Fox.

Tôi mong đón nhận các kết quả điều tra của Bà.

Kính thư,

Nguyễn Thanh Tú,

Con trai của một người cầm bút bị giết
trong việc theo đuổi chân lý và công lý

 

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Thư do ông Nguyễn Thanh Tú gởi. DCVOnline minh họa.