Hành trình Công lý

Nguyễn Thanh Tú

Đối với người Mỹ gốc Việt, nước Mỹ, như chúng ta biết, là quê hương của những người yêu chuộng TỰ DO và đất của những người DŨNG CẢM. Tự do có nghĩa là có thể bày tỏ ý kiến của mình mà không sợ bị giết chết, dũng cảm có nghĩa là có can đảm để bảo vệ tính toàn vẹn của báo chí và tự do ngôn luận.

Băng đảng Việt Tân ma chủ trương 5 không:

“Không nghe, không thấy, không nói, không hỏi, không biết.”

Video này thực hiện tại Việt Nam trong chuyến đi tháng 6/2017 của tác giả Nguyễn Thanh Tú sẽ được chiếu trọn bộ trong cuộc họp báo sắp đến tại Houston, Texas.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Lời giới thiệu và video trailer do tác giả gởi đến DCVOnline.