One comment on “Mô hình động cơ nổ của CHXHCN Ba Đình
  1. Võ Bình says:

    Chằng du-ây-vi, cũng chẳng đu-ây-vao,
    Mà bác đảng tào lao tự hào
    nó là cái tô hô nử hộ lý
    bay ngửa giửa thành Hồ quang vinh