Nỗi bức xúc về trạm BOT

Babui

 

 

Nỗi bức xúc về trạm BOT. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Babui