Luật số 10/59

DCVOnline

Đây là một đạo luật do Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành ngày 6 tháng 5, năm 1959. Cộng sản Việt Nam ra rả tuyên truyền chỉ trích là “Lê máy chém đi càn dân”, dã man, độc ác nhưng dường như không hề được họ công bố trong suốt mấy chục năm qua …

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngo Đình Diệm. Nguồn: gettyimages

Trong một bài thơ của Chế Lan Viên, ở  đọan cuối viết,

“Tiếng vọng trong gió:
Xứ “ông” Diệm cộng hoà
Trăm sự đều của Mỹ
Máy chém thì… nhân vị
Sơn màu U.S.A.”

“Ngô thuốc độc ngợi ca máy chém”, Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)

Và cho đến nay người cộng sản  vẫn chưa thôi thả tin vịt.

Sáu mươi năm sau, 2019, một bài đăng trên trang “Ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thuận”,  tựa đề “Ký ức 60 năm: Căm thù Luật 10/59 của Mỹ-Diệm” có đoạn viết

“Cách đây đúng 60 năm – năm Kỷ Hợi 1959, chính quyền Ngô Đình Diệm đã ban hành đạo luật ngày 6/5/1959 (luật 10/59). Theo luật 10/59, Tòa án quân sự đặc biệt dưới chế độ Ngô Đình Diệm chỉ xử 2 mức: Tử hình và khổ sai chung thân. Thực tế chỉ cần có ý nghĩ chống chính quyền Diệm là bị ghép tội chứ không đợi đến ra tòa. Thực hiện đạo luật này, Mỹ – Diệm đã đàn áp khủng bố nhân dân tham gia cách mạng, giết hại những người yêu nước, đánh phá ác liệt các chi bộ đảng và cơ sở cách mạng. Chúng dựng lên chi khu An Phước, chi khu Kiên An với những tên gian ác như […] để thi hành luật 10/59 trên vùng quê U Minh Thượng.”

“Thực hiện luật 10/59 địch điên cuồng thảm sát đồng bào ta, chỉ trong đêm 23/10/1959 tên đao phủ […] và bọn tay chân gian ác đã mổ bụng lấy mật 57 đồng bào và cán bộ yêu nước ở ấp Tân Sinh, Vĩnh Tuy, Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa Hưng cột thành chùm năm, bảy người rồi thả trôi sông, riêng ở Lục Sự cũng chỉ trong một đêm chúng giết đến 20 người. Mỹ-Diệm đã thực sự dìm nhân dân trong biển máu.” Ký ức 60 năm: Căm thù Luật 10/59 của Mỹ-Diệm, ngày 31 tháng 1 năm 2019.

Ký ức 60 năm: Căm thù Luật 10/59 của Mỹ-Diệm

Một vài sự kiện xẩy ra trong cùng giai đọan lịch sử này là

  • 1958, Lê Duẩn bí mật vào Nam rồi cuối năm trở lại Hà Nội, đề nghị tiến đánh Việt Nam Cộng Hòa bằng võ lực.
  • Tháng Giêng năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá II) quyết định về nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam và vai trò vị trí của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 là một nghị quyết lịch sử rất quan trọng tạo nên bước chuyển biến lớn đối với cuộc tấn công miền Nam bằng vũ lực.
  • Ngày 5-5-1959, Quân uỷ Trung ương đã ra Nghị quyết chính thức xây dựng con đường vận chuyển chi viện cho miền Nam “đường mòn Hồ Chí Minh”, gọi tắt là đường 559.
  • Tháng 7-1959, thành lập đơn vị vận tải đường biển chịu trách nhiệm chuyển hàng hoá chi viện cho miền Nam bằng đường biển, gọi tắt là đơn vị 759.   
  • Đại hội đã thông qua phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) về phát triển kinh tế và văn hoá theo chủ nghĩa xã hội, quyết định những chủ trương về củng cố Đảng, và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng.

Tài liệu sau đây do Nguyen Van Mieng chụp tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ) ở số 2 Yết Kiêu, Đà Lạt, Lâm Đồng; DCVOnline soạn thành bản pdf để bạn đọc tham khảo và sử dụng.

© 2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net