DCVOnline – Tin Reuters “…người dân giờ đây có thể so sánh giữa Thủ tướng và Chủ tịch nước, kết qủa bỏ phiếu và hành động của những người lãnh đạo.” – Đại biểu quốc hội (ẩn danh). Please follow …

Thủ tướng Việt Nam “lãnh đạn” qua cuộc “lấy” phiếu tín nhiệm đầu tiên Read more »

 DCVOnline – Tin Reuters Công an Việt Nam tấn công chớp nhoáng nhằm ngăn chận một cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm nay Chủ Nhật ngày 2 tháng Sáu, bắt giam tối thiểu 20 người ở Hà Nội. Please follow and …

Công an Việt Nam tấn công chớp nhoáng cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm nay Read more »