Category: Babui

Ngành Lập pháp XHCN ở Việt Nam

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui

Việt Nam là bãi rác công nghê lạc hậu của Tầu

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui

Việt Nam dân chủ đến thế là cùng!

Babui        Send article as PDF   

Posted in Babui

Phúc vào Nhà Trắng

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui

Món nghề của đảng

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui

Trí thức XHCN Nguyễn Thiện Nhân

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui

Tình đồng chí trong hang Pác Bó

Babui        Send article as PDF   

Posted in Babui

L.m. Đặng Hữu Nam sẽ không đơn độc

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui

Trump 100 ngày jackpot

Babui    Send article as PDF   

Posted in Babui

Ngày đứa con hoang đàng trở về nhà

Babui        Send article as PDF   

Posted in Babui

Dê tế thần

Babui        Send article as PDF   

Posted in Babui

Nhắc nhở 30 tháng 4, ngày Vẹm vào vơ vét

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui

Cha nào con nấy

Babui    Send article as PDF   

Posted in Babui

Chết dưới lá cờ sao Phúc Kiến

Babui    Send article as PDF   

Posted in Babui

Khi âm nhạc bị ngăn sông cấm chợ

Babui      Send article as PDF   

Posted in Babui