Category: Babui

Chiếc gậy ăn mày của Trọng Lú

Babui      Send article as PDF   

Ghế Tổng Bí thư của nước CHXHCN Việt Nam

Babui      Send article as PDF   

Chuyện dài nhiều tập về bầy chuột Ba Đình

Babui      Send article as PDF   

Bác cũng phải lao động thối móng tay

Babui    Send article as PDF   

Trịnh Xuân Thanh trên đường về đầu thú

Babui    Send article as PDF   

Cần huy động vàng và đô la trong dân để cứu đảng

Babui      Send article as PDF   

Trọng Lú giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Babui    Send article as PDF   

Đảng đã bán quê hương cho Tàu làm bãi rác sinh học

Babui      Send article as PDF   

Dạng tài sản nổi tiêu biểu của bọn đầy tớ Nhân Dân

Babui      Send article as PDF   

Những loại ghế mà Tàu cộng và Việt cộng sợ hãi

Babui      Send article as PDF   

Khỉ vào thành Hồ

Babui        Send article as PDF   

Một cánh tay vươn lên, hàng triệu cánh tay vươn lên

Babui      Send article as PDF   

Ngành Lập pháp XHCN ở Việt Nam

Babui      Send article as PDF   

Việt Nam là bãi rác công nghê lạc hậu của Tầu

Babui      Send article as PDF   

Việt Nam dân chủ đến thế là cùng!

Babui        Send article as PDF   

Top