Thay đổi Luật Ngôn ngữ chính thức là mối đe dọa trực tiếp đối với người Quebec nói tiếng Anh

Anthony Housefather | DCVOnline

Để quảng bá tiếng Pháp, chúng ta không cần giảm đi những dịch vụ liên bang cho người thiểu số nói tiếng Anh ở Quebec

Những người nói tiếng Anh phản đối Luật về tiếng Pháp của Quebec (Bill 96) biểu tình ở trung tâm thành phố Montreal vào tháng 5 năm 2022. Ảnh: Christinne Muschi/Reuters

Tôi hoàn toàn cam kết bảo vệ và quảng bá ngôn ngữ Pháp trên khắp Canada, kể cả ở Quebec. Thật vậy, người ta có thể xem thành quả của tôi về việc sửa đổi những đạo luật n liên bang để đạt được việc này.

Tôi đã cùng với đồng nghiệp Mona Fortier đưa ra một tu chính cho Đạo luật Ly hôn để bảo đảm quyền ly hôn bằng tiếng Pháp trên cả nước. Tôi đã đưa ra những tu chỉnh cho Đạo luật Phát thanh giúp khuếch đại đáng kể trách nhiệm của những đài truyền hình để yểm trợ sản phẩm bằng tiếng Pháp trên khắp Canada.

Nhưng tôi không tin rằng ngôn ngữ là một trò chơi tổng bằng không và để cổ xúy tiếng Pháp, chúng ta cần phải giảm đi những dịch vụ liên bang cho người thiểu số nói tiếng Anh ở Quebec.

Trọng tâm của những cuộc thảo luận liên quan đến câu hỏi về Bill 96 của Quebec nên được chuyển đến OLA.

Dự luật 96 có vấn đề vì nó đã tước quền của những người Quebec nói tiếng Anh có được những thứ như giấy khai sinh hoặc giấy khai tử bằng tiếng Anh (mặc dù chúng có thể được cung cấp chỉ với với cái bấm chuột). Và quy tắc chung cho hầu hết các dịch vụ của chính phủ theo luật là chỉ những người có thể đi học những trường tiếng Anh mới có thể có được các dịch vụ bằng tiếng Anh. Điều này loại ra ngoài hàng trăm ngàn người sẽ coi mình là một phần của cộng đồng nói tiếng Anh, kể cả hàng ngàn người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh.

Dự luật này, theo quan điểm của tôi, xung đột với Mục 133 của Mục 133 của Hiến pháp, 1867, yêu cầu các tòa án Quebec phải hoạt động như nhau bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Nó cũng dùng điều khoản bất chấp theo cách đánh phủ đầu và vbao trùm. Dự luật 96 có sự hỗ trợ của đa số người Quebec nói tiếng Pháp nhưng hầu như không được bất cứ ai trong khối thiểu số nói tiếng Anh ở Quebec.

Hai tài liệu tham khảo về Bill 96 trong phiên bản ban đầu của Bill C-13 chỉ nói với giới hạn là Hiến chương Tiếng Pháp công nhận tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Quebec. Tôi đã đề nghỉ chỉnh sửa điều này để nói rằng, “Quốc hội Quebec đã công nhận rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Quebec.” Thật không may, sửa đổi này, được tất cả dân biểu Đảng Tự do của ủy ban, đã bị dân biểu đối lập gạt bỏ (dân biểu đản Tự do là thiểu số tại Ủy ban).

Tôi đã đề nghị tu chính đó vì chúng ta có thể dễ dàng nói rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Quebec mà không phải tham khảo Dự luật 96. Tại sao lại tham khảo một dự luật bị thành viên của một cộng đồng ngôn ngữ thiểu số cho là đã được OLA bảo vệ?

Tôi cũng đề nghị sửa đổi vì tổng chưởng lý đã xác nhận rằng chính phủ của chúng ta sẽ thách thức việc dùng điều khoản bất chấp phủ đầu chính phủ Quebec. Người ta có thể không tưởng tượng rằng những người ủng hộ việc dùng điều khoản bất chấp phủ đầu sẽ hân hoan chỉ ra rằng Bill 96 đã được đua ra như một tham khảo trong luật pháp liên bang?

Nhưng mối quan tâm sâu sắc hơn nhiều là hơn 100 sửa đổi được Khối Qubecois và những người bảo thủ đề nghị, một số đã tìm cách kết hợp dự luật 96 thực sự vào OLA. Họ đã đề nghị sửa đổi rằng chính phủ liên bang sẽ yeurg hộ và không thách thức chính sách ngôn ngữ của Quebec (do đó tìm cách ngăn chặn mọi thử thách như thử thách điều khoản bất chấp).

Họ cũng đề nghị những sửa đổi nói rằng chính phủ liên bang phải tính chính sách Ngôn ngữ của Quebec, khi lập chính sách của mình theo Đạo luật Ngôn ngữ chính thức. Như công chức đã tuyên bố, tất cả các dịch vụ liên bang đều có sẵn ở Quebec bằng tiếng Pháp. Những sửa đổi này sẽ chỉ dùng để giảm bớt những dịch vụ tiếng Anh dành cho thiểu số. Hơn nữa, tôi lo ngại rằng sẽ có tuyên bố rằng các dịch vụ liên bang — đặc biệt nếu chúng được giao cho Quebec — chỉ nên được cung cấp bằng tiếng Anh cho những người có quyền đi họcc ở những trường tiếng Anh.

Hơn nữa, những đảng đối lập đang tìm cách áp dụng Dự luật 96 cho những doanh nghiệp tư nhân do liên bang quy định — và những biện pháp này sẽ kết hợp bất kỳ thay đổi nào mà Quebec có thể thực hiện. Điều này nghĩa là chính phủ liên bang để một tỉnh bang có toàn quyền quyết định trong phạm vi quyền tài phán của tỉnh bang theo cách mà toàn thể cộng đồng ngôn ngữ thiểu số của tỉnh chống đối.

Những mối quan tâm này không chỉ là của riêng tôi. Chúng được đại đa số người Quebec nói tiếng Anh chia sẻ. Như một biên tập viên của tờ báo Montreal Gazette gần đây đã chỉ ra, những người tấn công những dân biểu liên bàng trình bày quan điểm này không chỉ tấn công riêng những dân biểu liên band đó, họ đang tấn công toàn bộ cộng đồng nói tiếng Anh của Quebec. Đã đến lúc những người Canada khác quan tâm đến cửa vấn đề này.

Tác giả | Anthony Housefather là dân biểu liên bang cho khu vực Mount Royal và Thư ký Hạ viện về Công vụ và Mua sắm.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Official Languages Act changes pose a direct threat to English-speaking Quebecers | Anthony Housefather | National Post | Feb. 24, 2023