1000 ngọn lửa Zippo bị cháy hàng khi đến Đà Nẵng

Babui

1000 ngọn lửa Zippo bị cháy hàng khi đến Đà Nẵng. Tranh Babui.

 

 

en.pdf24.org    Send article as PDF