Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh

Uỷ ban Khoa hoc Xã hội ViệtNam

Để giúp bạn đọc Việt Nam có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của mọi hành động ác độc, thâm hiểm, cực kỳ xấu xa của bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh, để góp phần vào cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng nhằm vạch trần mọi sự dối trá, bịp bợm của bọn cầm quyền phản động hiện đang ngự trị trong lâu đài Trung Nam Hải, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh.

Lời nhà xuất bản

“Bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đã bộc lộ hoàn toàn bản chất phản động, phản cách mạng của chúng khi chúng phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vừa qua, và đã bị thất bại thảm hại về mọi mặt. Cuộc xâm lược bẩn thỉu đó bắt nguồn rất sâu xa từ những tư tưởng, đường lối bành trướng, bá quyền nước lớn mà chúng đã theo đuổi suốt mấy chục năm nay. Âm mưu làm suy yếu tiến đến thôn tính, nô dịch Việt Nam đã có từ lâu, và đã được thi hành bằng rất nhiều thủ đoạn thâm độc cùng những hành động trắng trợn. Nhưng bọn chúng lại dùng những mánh khoé lừa bịp, bịa đặt, nói bừa, đổ vấy cho Việt Nam những điều mà chính chúng đang say sưa, điên cuồng theo đuổi bằng bất kỳ giá nào.

Để giúp bạn đọc Việt Nam có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của mọi hành động ác độc, thâm hiểm, cực kỳ xấu xa của bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh, để góp phần vào cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng nhằm vạch trần mọi sự dối trá, bịp bợm của bọn cầm quyền phản động hiện đang ngự trị trong lâu đài Trung Nam Hải, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh. Cuốn sách mang tính chất một tập bài, gồm một số báo cáo khoa học do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hồi tháng 3 năm 1979. Bước đầu cuốn sách tập trung phê phán chủ nghĩa dân tộc phản động, bản chất và cơ sở sâu xa của mọi đường lối bành trướng, bá quyền nước lớn của bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh. Đồng thời, cuốn sách cũng chú ý giới thiệu những nguồn gốc lịch sử của tư tưởng bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh.

Ngoài ra, có bài nghiên cứu bước đầu về sự thất bại tất yếu của chủ nghĩa bành trướng bá quyền nước lớn Bắc Kinh, cùng bài vạch rõ những tội ác xâm lược mà bọn chúng đã phạm phải theo công pháp quốc tế. Nhà xuất bản rất hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho bạn đọc và mong mỏi nhận được những ý kiến xây dựng quý báu giúp cho việc làm tốt loại đề tài từ nay về sau.”

Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội

(Hà Nội, 30/08/1979)