Carl Thayer | Trà Mi lược dịch Ngày 15 tháng Bẩy Trung Quốc thông báo rút giàn khoan dầu khổng lồ Hải Dương Thạch Du 981 (HYSY-981) sau khi đã hoàn thành các hoạt động thăm dò dầu khí và …

4 lý do Trung Quốc rút giàn khoan HYSY-981 sớm hơn dự định Read more »

DCVOnline | Tin Reuters THƯỢNG HẢI – Giàn khoan HS-981 của Trung Quốc ở vùng quần đảo Hoàng Sa hiện đang có tranh chấp trên Biển Đông tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt,” Tân Hoa Xã cho …

Giàn khoan HS-981 tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt” ở Biển Đông Read more »